Personvern og informasjonskapselsinformasjon

Personvern

Personvernerklæringen gjelder for SMAK i Sirdal AS, organisasjonsnummer 920 643 329 fra 11.10.2018

SMAK i Sirdal AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker SMAK i Sirdal AS sine tjenester, eller besøker vår nettside.

SMAK i SIRDAL AS sin målsetning er å levere deg smakfull mat av topp kvalitet med fokus på lokale råvarer og produkter. Et sentralt poeng med matleveringstjenesten er at vi fokuserer på å bruke lokale produkter og produsenter i tillegg til det som måtte være tilgjengelig på bestillingstidspunkt og avhengig av hvor mange personer som bestiller hvert produkt.

Det vil si at produktet du får er individualisert. Det betyr at ikke alle våre kunder får samme matvarer og samme informasjon. I stedet blir informasjonen og maten i størst mulig grad tilpasset deg personlig, din individuelle smak og det du liker best, slik at du skal ha størst mulig glede av tjenesten.

Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg til å se hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, samt hva vi gjør med dem og hvordan du kan få de tilbake

Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig.

 

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via e-post eller telefon

post@smakisirdal.no,   tlf: 47 66 71 28

Din profil

Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte, komplette og ­nøyaktige til enhver tid. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Behandlingsansvarlig og databehandler

SMAK i Sirdal AS er behandlingsansvarlig og databehandler for dine personopplysninger.

Behandlingens formål

SMAK i Sirdal AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i den grad lovgivningen påbyr, gir adgang til eller kunden har samtykket til slik behandling. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg med bakgrunn i kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser SMAK i Sirdal AS har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunde.

SMAK er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter 10 år.

 

Innsamling og oppbevaring

Når du oppretter et kundeforhold, kobler deg til, melder deg på, deltar i eller på annen måte bruker SMAK i Sirdal AS sine tjenester (herunder eventuelle konkurranser, brukertester, rating) kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og hvilken tjeneste du har benyttet.

Opplysningene som lagres inkluderer, men er ikke begrenset til; navn, brukernavn, passord, leveringsadresse, telefonnummer, betalingsmetode, dine svar ved deltagelse i konkurranser eller undersøkelser, ordrehistorikk og dine preferanser for forskjellige typer produkter og retter.

Formål med informasjonen er for å behandle ditt kundeforhold og videre administrere ditt kundeforhold i SMAK samt opprettholde de krav som til enhver tid en bedrift er pålagt fra skattemyndighetene.

Vi lagrer ikke personinformasjon om allergier, sykdommer eller religion.

Spesifikk informasjon om kredittkort og personopplysninger behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling. SMAK i Sirdal AS har ikke innsyn eller tilgang til denne informasjonen.

Dine rettigheter

Innenfor de begrensningene som er fastsatt i personvernopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige eller ufullstendige. Ved ønske om innsyn, sendes en skriftlig og undertegnet anmodning til post@smakisirdal.no.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen

Offentliggjøring og tredjepart

Personopplysningene dine blir kun benyttet til formål for SMAK i Sirdal AS å kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene SMAK har ovenfor deg som kunde. SMAK vil ikke selge, dele, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger foruten om gitte eksempler under.

Bedriften kan for eksempel bruke en tjenesteleverandør til å utføre logistikktjenester, infrastruktur- eller IT-tjenester, administrative tjenester, slik som behandling av kreditt- og debetkorttjenester, tilby kundeservice, markedsføringstjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele de opplysningene med den aktuelle tjenesteleverandøren.

De tredjeparter som kan få tilgang til personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Underleverandører SMAK i Sirdal AS benytter seg av, kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjeneste som avtalt. Det tas særlige forholdsregler for å sikre at underleverandørene opptrer i samsvar med denne personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Personopplysninger vil bli delt til tredjepart av SMAK i Sirdal AS for å opprettholde de myndighetsbelagte krav og regelverk som er til enhver tid er satt:

  • For å etterleve våre rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov
  • For å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet
  • For å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av eller abonnement på våre tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester, enheter og brukere fra slik bruk
  • For å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende
  • For å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre tjenester

Markedsføring

Både anonymiserte data og personopplysninger benyttes for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Aktivitetene her inkluderer markedsføring rundt våre produkter og tjenester. Typiske eksempel er utsendelse av nyhetsbrev og varsling om levering. Andre former for direkte markedsføring benyttes når dette er tillatt basert på ditt samtykke og gjeldende lovgivning.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

 

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring. Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

 

Sikkerhet

Kortdata ved kredittkort; SMAK i Sirdal AS håndterer ingen sensitiv kortinformasjon. Når du oppgir kredittinformasjon ved registrering videresendes dette direkte til vår betalingspartner som verifiserer kortdata og som lagrer dette til senere bruk. SMAK i Sirdal AS mottar i retur en ikke-sensitiv nøkkel som benyttes for å belaste ditt kredittkort ved fremtidige transaksjoner ved bestilt tjeneste. Betalingspartner er PCI DSS godkjent.

Lagring og sletting

SMAK er pålagt å oppbevare ordreinformasjon, med tilhørende personopplysninger, i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter 10 år

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle de myndighetsbelagte krav og regelverk SMAK i Sirdal AS er juridisk forpliktet til å lagre.

Dersom du sender oss en e-post, beholder vi e-postadressen din og bruker den til å svare på forespørselen din. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene vil SMAK i Sirdal AS slette, og hvor det er nødvendig vil bedriften anonymisere dine personopplysninger.

SMAK i Sirdal AS vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt.

Oppdatering og endring

Personvernerklæringen oppdateres med jevne mellomrom for å alltid kunne gjenspeile eventuelle endringer på våre nettsider. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil vi særskilt informere om de tjenestene som berøres og vi vil kontakte deg gjennom tilgjengelige kanaler, for eksempel e-post eller direkte varsling på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Vi oppfordrer deg likevel til å jevnlig lese gjennom publisert personvernerklæring på våre nettsider, hvor siste versjon er tilgjengelig.