ØL

Vennligst bekreft din alder for kjøp av alkoholholdig drikke

Aldersgrensen er 18 år for kjøp av alkoholholdig drikk opp til 4,7 volumprosent.

Alderskontroll gjennomføres ved utlevering av varer. Alkohol utleveres kun ved personlig oppmøte, med gyldig legitimasjon. Vi leverer ikke ut alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset.

Vi ønsker en bekreftelse på at du er gammel nok til å bestille alkoholholdig drikke opp til 4,7 volumprosent ved at du benytter knappen nedenfor